NAZIV PROJEKTA: Jadro – izvor života“ (ref. br. KK.06.1.2.02.0051)
PARTNERI: Vodeći partner: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš“
Projektni partneri: Grad Solin i Turistička zajednica Grada Solina
LOKACIJA: Solin, Splitsko-dalmatinska županija
VRIJEME PROVEDBE: 01.10.2016. – 31.12.2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 24.444.765,33 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 19.026.352,94 HRK
EU FOND/OPERATIVNI PROGRAM:
Europski fond za regionalni razvoj/ OP Konkurentnost i kohezija
CILJ PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine kako bi se doprinijelo održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Specifični cilj projekta je povećati privlačnost i obrazovni kapacitet te uspostaviti bolje upravljanje posjetiteljima prirodne baštine, pri čemu je projekt usmjeren na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju posebnog prirodnog rezervata Jadro.
ELEMENTI PROJEKTA: 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za tri cjeline obuhvaćene projektom: Tupinolom Majdan te Izletište – izvor Jadra (sjeverni i južni dio).
Priprema studijske dokumentacije uključuje izradu:
– prijavnog obrasca A,
– akcijskog plana upravljanja posjetiteljima,
– integrirane studije prostorne valorizacije rijeke Jadro sa smjernicama za budući razvoj
– strategije brendiranja Posjetiteljske zone rijeke Jadro (uz prateću knjigu standarda, marketinški plan i komunikacijsku strategiju).

2. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

– Izgradnja i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi, Tupinolom Majdan,
– Izgradnja i opremanje ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata Izvor Jadra,
– Izgradnja i opremanje poučnih staza i posjetiteljskih sadržaja rezervata Izvor Jadra,
– Izgradnja i opremanje sustava za praćenje i kontrolu posjetitelja,
– Izgradnja i opremanje ugostiteljskog objekta.

3. Pristupačnost i komunalni sadržaji

– Hortikulturalno uređenje s urbanom opremom,
– Izgradnja pristupne infrastrukture, parkinga i ceste,
– Izgradnja i opremanje sanitarnog čvora.

4. Edukacija i interpretacija
– Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja Izvora Jadra,
– Edukacije i radionice ključnih dionika.

5. Promocija i vidljivost
– Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja,
– Promidžbena događanja.

V. Promidžba i vidljivost projekta

PM. Upravljanje projektom i administracija
Scroll to Top
Skip to content