NAZIV PROJEKTA: Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split“
(ref. br. KK.06.1.1.08.0001)
PARTNERI: Vodeći partner: Grad Solin

Projektni partneri:
Turistička zajednica Grada Solina
Općina Klis
Grad Omiš
Općina Dugopolje
Grad Kaštela
Općina Lećevica
Grad Trogir
LOKACIJE: Splitsko-dalmatinska županija: Solin, Klis, Omiš, Dugopolje, Kaštela, Lećevica i Trogir
VRIJEME PROVEDBE: 08.08.2018. – 08.02.2023.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.750.759,23 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 27.838.145,30 HRK
EU FOND/OPERATIVNI PROGRAM: Europski fond za regionalni razvoj/ OP Konkurentnost i kohezija
CILJ PROJEKTA:
Revitalizacija kulturne baštine osiguranjem dodatnih sadržaja za lokalno stanovništvo i atrakcije u turizmu kroz gradnju, uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica na više lokacija u 7 različitih gradova i općina. Navedeno će doprinijeti povećanju stupnja očuvanosti i uređenja tih atrakcija, postojeće sadržaje osuvremeniti i približiti posjetiteljima, uz podizanje kvalitete prezentacija kulturne baštine i njezino dugoročno i održivo korištenje namijenjeno stanovnicima urbane aglomeracije Split i svim posjetiteljima izvan tog područja.
ELEMENTI PROJEKTA: 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Izrada nedostajuće projektno-tehnička dokumentacije potrebne za provedbu integriranog programa kulturne baštine UAS – otvorenih ljetnih pozornica za 7 lokaliteta obuhvaćenih projektom.

2. Izgradnja i opremanje ljetne pozornice i pratećih objekata
Obnova postojeće i izgradnja nove infrastrukture u 7 različitih JLS unutar integriranog programa kulturne baštine UAS, uz uređenje popratnih objekata i sadržaja namijenjenih kulturi.

3. Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja te promocija i marketing kulturne baštine
– Izrada strategije brendiranja projekta otvorenih ljetnih pozornica sa svim pripadajućim segmentima,
– Edukacija 20 sudionika u kulturi i turizmu o novonastalim i obnovljenim sadržajima integriranog projekta kulturne baštine – otvorenih ljetnih pozornica UAS,
– Izrada kratkometražnog filma o ljetnim pozornicama na području UAS,
– Izrada turističkog vodiča s prijevodom na dva strana jezika i pripadajućom geografskom kartom područja.

V. Promidžba i vidljivost projekta

PM. Upravljanje projektom i administracija

Scroll to Top Skip to content