Projekt PRŠI prijavljen je na Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, referentne oznake: KK.02.1.1.01.

AKRONIM: PRŠI

NAZIV: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

PROGRAM: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ: A1 HRVATSKA d.o.o. za usluge javnih komunikacija

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Solin (Hrvatska), https://www.solin.hr/

LOKACIJA: Hrvatska: Solin

CILJ: Dostavom prijava na temelju Javnog poziva – dostava prijava, prijavitelji sudjeluju u transparentnom postupku odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (Ograničeni poziv).

PREDMET ULAGANJA: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. “bijela područja” mreža sljedeće generacije).

STATUS: odobrena prijava 14.11.2019.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije.
www.strukturnifondovi.hr

Scroll to Top Skip to content