Naziv projekta: Socioterapijski klub

Poziv: „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Korisnik: Udruga za inkluziju “Lastavice” – Split

Partner: Grad Solin

Ukupna vrijednost projekta: 1.072.661,11 kuna

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.072.661,11kuna

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2021. g. – 16.12.2023. g.

Kontakt osoba: Marijana Žižić, marijana@solin.hr

Projektom će se odgovorit na potrebu za organiziranjem sustava koji će kroz različite terapijske aktivnosti omogućiti optimalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i reintegraciju osoba s psihičkim teškoćama na području Urbane aglomeracije Split. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti izvaninstitucijske socijalne usluge kako bi se poboljšalo funkcioniranje bolesnika poslije ili za vrijeme liječenja i ojačale niihove sposobnosti socijalne i radne prilagodbe, pružiti podršku članovima njihovih obitelji kako bi im unaprijedili kvalitetu života, te povećati kapacitete stručnjaka.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Scroll to Top
Skip to content