Naziv projekta: Solin za sve! – faza II

Poziv: Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II

Korisnik: Grad Solin

Partneri: Centar za socijalnu skrb Split, Podružnica Solin i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split.

Ukupna vrijednost projekta: 1.377.512,80 kuna

Iznos sufinanciranja: 1.377.512,80 kuna

Europski socijalni fond (85%), Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Razdoblje provedbe projekta: 25.05.2021. g. – 25.11.2022. g.

Kontakt osoba: Marijana Žižić, marijana@solin.hr

Zapošljavanjem i edukacijom 15 žena tokom provedbe projekta u gradu Solinu osnažiti će se i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena s navršenom najviše srednjom stručnom spremom, ublažiti psihološke, sociološke i ekonomske posljedice njihove dugotrajne nezaposlenosti i rizik od siromaštva, a krajnjim korisnicima omogućiti veća kvaliteta življenja i socijalna uključenost. Ciljnoj skupini – ženama će se omogućiti povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno usavršavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Zaposlene žene će se tokom 12 mjeseci brinuti o minimalno 90 korisnika kojima će pružati pomoć u njihovim kućanstvima. Korisnici će biti starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Solina kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Scroll to Top Skip to content