Naziv projekta: Solin za sve! – faza III

Poziv: Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III

Korisnik: Grad Solin

Partneri: Centar za socijalnu skrb Split, Podružnica Solin i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna Služba Split.

Ukupna vrijednost projekta: 989.600,00 kuna

Iznos sufinanciranja: 989.600,00 kuna

Europski socijalni fond (85%), Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Razdoblje provedbe projekta: 19.10.2022. g. – 19.06.2023. g.

Kontakt osoba: Marijana Žižić, marijana@solin.hr

Zapošljavanjem 20 žena pripadnica ciljane skupine tokom provedbe projekta u gradu Solinu, osnažiti će se i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena sa završenom najviše srednjom stručnom spremom te ublažiti psihološke, sociološke i ekonomske posljedice njihove dugotrajne nezaposlenosti i rizik od siromaštva. Zaposlene žene će se tokom 6 mjeseci brinuti o minimalno 120 korisnika kojima će pružati pomoć u njihovim kućanstvima. Korisnici će biti starije osobe i/ili nemoćne osobe s područja grada Solina kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Scroll to Top Skip to content