Edukativno-kreativna radionica za djecu na Jadru

U subotu, 21. siječnja od 11.00-12.00 sati održat će se 4. Eko čitaonica / radionica na Jadro izletištu.

Na ovoj radionici čitat će se zanimljivi eko stripovi, a nakon toga djeca će stvarati svoje priče i prikazivati ih u obliku stripa.

Pridružite se draga djeco! Vidimo se na izvoru!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Solina.

Scroll to Top Skip to content