Gradu Solinu odobreno financiranje projekta u suradnji s Gradom Čapljinom

U okviru Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za financiranje je odobren i projekt Grada Solina u suradnji s Gradom Čapljinom, pod nazivom Jačanje suradnje i poboljšanje energetske učinkovitosti na području gradova Čapljine i Solina.

Cilj projekta je zamjena starih i dotrajalih žarulja na javnoj rasvjeti te postavljanje nove energetski učinkovite LED rasvjete u glavnim ulicama u gradu Čapljini i u tri ulice u gradu Solinu. Predmetna investicija u gradu Solinu obuhvaća ugradnju 18 novih energetski učinkovitih rasvjetnih tijela. Vrijednost investicije za Grad Solin iznosi 25.425,00 € od čega 13.808,00 € financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti. Program pridonosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvaliteta života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine financiralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

Jačanje suradnje i poboljšanje energetske učinkovitosti na području gradova Čapljine i Solina.

Scroll to Top
Skip to content