Javni poziv na podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima grada Solina i mjere pomoći uslijed pandemije COVID-19

paper, business, finance

Svrha Javnog poziva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanja poduzetničke klime i pružanja poticaja razvoju poduzetničkih sposobnosti te ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo grada Solina.

Predmet poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Solina u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja te suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva s područja grada Solina.

Prijave se zaprimaju od ponedjeljka, 01.ožujka 2021.godine do:

  • 18. ožujka 2021.godine za mjere 1.,3., i 4.
  • 30. rujna 2021.godine za mjeru 2. ili do iskorištenja Proračunom predviđenih sredstava

Prijave pristigle prije ili nakon navedenog roka se neće razmatrati.

Sva potrebna dokumentacija je priložena u nastavku teksta.

Scroll to Top Skip to content