Ministrica Tramišak uručila Gradu Solinu ugovore o sufinanciranju za tri projekta

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, danas je u Splitu uručila sedam ugovora o sufinanciranju projekata, od toga tri za Grad Solin. Uručivanju ugovora nazočio je i Blaženko Boban, župan Splitsko – dalmatinske županije, a u ime Grada Solina Ivica Rakušić, dogradonačelnik.

Naime, u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Gradu Solinu su dodijeljena financijska sredstva u svrhu financiranja vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima vezano za provedbu tri EU projekta: 

  • „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“ u iznosu od 2.453.459,97 HRK, pri čemu Grad Solin ima ulogu nositelja projekta;
  • „Novi Glorijet“ u iznosu od 698.210,75 HRK, a koji u cijelosti provodi Grad Solin;
  • „Preservation, valorisation and promotion of cultural heritage on the outskirts of urban areas – HeritageREVIVED“ u iznosu od 315.227,15 HRK kojeg Grad Solin provodi s partnerskim organizacijama u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Današnje uručivanje ugovora, za Grad Solin je pravi pokazatelj koliko se truda i napora ulaže pri pripremanju projekata, izradi dokumentacije, prijavi projekata i realizaciji istih.

Infrastrukturni projekti „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“ i „Novi Glorijet“ sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos bespovratne EU potpore za projekte „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“ i HERITAGERevived iznosi 85%, a za „Novi Glorijet“ 75%.

Scroll to Top Skip to content