Odobren projekt “Solin za sve! – faza II”

Povedbom projekta “Solin za sve!” prepoznata je potreba pomaganja u zajednici te je Grad Solin, s ciljem nastavka aktivnosti, podnio projektni prijedlog za drugu fazu projekta “Solin za sve! – faza II” na poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“. 

Projektni prijedlog je uspješno prošao sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava te je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 3. svibnja 2021. godine donijelo Odluku o financiranju i projektnom prijedlogu Grada Solina dodijelilo 1.377.512,80 kn bespovratnih sredstava, uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) te iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Zahvaljujući projektu “Solin za sve! – faza II” 15 žena pripadnica ranjivih skupina s područja grada Solina bit će zaposleno na 12 mjeseci, na poslovima potpore, podrške i ispomoći u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama. Provedbom projekta se, osim zapošljavanja, ciljnoj skupini – ženama, omogućava i povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno usavršavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Zaposlene žene će se tokom 12 mjeseci brinuti o minimalno 90 korisnika kojima će pružati pomoć u njihovim kućanstvima, kao što je pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pripremi obroka i održavanju čistoće stambenog prostora te pružanje podrške kroz razgovore i druženje. Korisnici će biti starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Solina kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu.

Projekt će trajati 18 mjeseci, a partneri Gradu Solinu su Centar za socijalnu skrb Split, Podružnica Solin i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split.

Scroll to Top Skip to content