Održana radionica za dionike u upravljanju u kulturi u sklopu projekta „HeritageREVIVED“

Obnovom i revitalizacijom spomenika kulturne baštine kojima grad Solin obiluje nameće se potreba za educiranjem i poboljšanjem kapaciteta dionika koji upravljaju kulturnim dobrima. U tu svrhu organizirana je radionica s ciljem osnaživanja kapaciteta dionika u upravljanju u kulturi kako bi naučili kako održivo koristiti i upravljati kulturno-povijesnom baštinom. Na radionici su sudjelovali djelatnici Grada Solina i njegovih kulturnih institucija, predstavnici muzeja, predstavnici okolnih općina i gradova, zainteresirane javnosti te Županije. Svoja bogata znanja i iskustva s područja upravljanja kulturnim dobrima polaznicima je prenijela Gorana Barišić Bačelić, stručnjakinja za menadžment u kulturi s dugogodišnjim iskustvom u strateškom planiranju, upravljanju i interpretaciji kulturne baštine.

Sudionici radionice su kroz različite primjere dobre prakse upravljanja kulturnim dobrima usvojili temeljnu metodologiju za upravljanje kulturno-povijesnom baštinom te stekli korisna znanja iz područja turizma doživljaja i destinacijskog menadžmenta.

Ukoliko naša destinacija želi biti orijentirana kulturnom turizmu, tada će u srž ponude biti kulturni sadržaji, baština i programi, a svi dionici na destinaciji bilo javni, privatni ili civilni zajednički će promovirati destinaciju kao kulturnu destinaciju. Kvalitetno upravljanje kulturnim dobrima i promocija generiraju turističke posjete i doživljaj koji kod posjetitelja stvara trajno sjećanje po kojem razlikuje destinaciju od destinacije. Grad Solin je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima stratešku poziciju i toliko kulturno bogatstvo. Grad koji na svom području ima cijeli niz arheoloških spomenika, priča, u kojem se rodila hrvatska arheologija. Ja ovdje vidim velike potencijale i mislim da je ključ uspjeha u sustavnom i strateškom povezivanju svih dionika koji djeluju na području kulture i turizma. – kazala je Gorana Barišić Bačelić.

U ime organizatora radionice, Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Solina Ivana Tokić upoznala je polaznike s provedbom i ciljevima projekta HeritageREVIVED te tijekom radova koji se trenutno izvode na uređenju lokaliteta Rižinice. Na tom važnom starohrvatskom lokalitetu su prošli mjesec započeli radovi na izgradnji odmorišta s vidikovcem vrijedni preko 2,3 milijuna kuna.

Do kraja projekta još će se provesti edukativne radionice za djecu s ciljem upoznavanja djece s bogatom kulturnom baštinom Solina i senzibilizacije za brigu i očuvanje baštine.

Projekt HeritageREVIVED financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Vrijednost projekta je 1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU. Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri: Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Općina Ulcinj (Crna Gora). Projekt će trajati do listopada 2022.

Fotografije: Jakov Teklić i Grad Solin

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Grada Solina i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.

Scroll to Top Skip to content