Potpisan ugovor za EU projekt „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita“

Ovaj tjedan potpisan je ugovor za strateški projekt “Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita” na kojem je jedan od partnera i Grad Solin. Nositelj projekta je Grad Split, a partneri su još i Hrvatske ceste, Lučka uprava Split i Županijska uprava za ceste – Split.

Inteligentni transportni sustav (ITS) predstavlja upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa te obuhvaća različite oblike prometa – cestovni, biciklistički, željeznički, pomorski, a njegova implementacija imat će pozitivne efekte na svaki od ovih oblika prometa.

Realizacija projekta trebala bi olakšati svakodnevni život svih sudionika u prometu na funkcionalnom prometnom području grada Splita, što obuhvaća administrativno područje grada Splita i grada Solina. Projekt vodi stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja, što je posebice važno za Solin, na čijem se području nalazi „Širina“ – jedno od najopterećenijih raskrižja u Republici Hrvatskoj.

Inteligentni transportni sustav u gradu Splitu sastoji se od sljedećih dijelova:
• implementacija podsustava “Upravljanje prometom – semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom”
• implementacija podsustava “Video nadzor prometnog sustava“
• razvoj i implementacija mobilne aplikacije za informiranje putnika
• implementacija sustava za informiranje vozača putem izmjenjivih prometnih znakova na 2 ključne lokacije
• implementacija podsustava “Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi”
• implementacija podsustava “Sustav za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša“
• uspostava i opremanje Centra za kontrolu i nadzor prometa.

Projekt je prijavljen na Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita po principu izravne dodjele, a pripremljen je u koordinaciji Grada Splita, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost Projekta je 96.119.432,40 kuna, stopa sufinanciranja je 85%, pa ukupan iznos planiranih bespovratnih sredstava iznosi 81.701.517,54 kuna. Trajanje provedbe projekta je 32 mjeseca.

Scroll to Top Skip to content