Projekt „Solin za sve! – faza II“ – Javni poziv za iskaz interesa osobama starije životne dobi i/ili osobama u nepovoljnom položaju za korištenje potpore i podrške

Ovim Javnim pozivom pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Solina, kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i koje udovoljavaju uvjetima propisanima ovim Javnom pozivom, da iskažu interes za korištenjem nekih od oblika potpore i podrške u okviru projekta “Solin za sve! – faza II“.

Iskazi interesa dostavljaju se na e-mail: potpore@solin.hr, poštom na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin ili osobno na protokol Grada Solina, na istoj adresi, uz napomenu „Solin za sve! – faza II“ – KORISNICI.

Za iskaz interesa potrebno je dostaviti popunjen Obrazac za iskaz interesa_korisnici, kopiju osobne iskaznice krajnjeg korisnika i kopiju službenog dokumenta iz kojega je vidljiv OIB ukoliko isti nije naveden na osobnoj iskaznici.

Rok za dostavu iskaza interesa je 15. lipnja 2021. godine.

Za dodatne informacije, možete se obratiti na broj telefona 662-842 ili na e-mail potpore@solin.hr.

Javni poziv i Obrazac za iskaz interesa dostupni su u nastavku teksta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.377.512,80 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Solina.

Scroll to Top Skip to content