Rekonstrukcija u centru grada – počeli radovi na uređenju Glorijeta

Nakon što su napravljene pripremne radnje, započeli su radovi na Glorijetu. Postojeći objekt rekonstruirat će se u multifunkcionalni objekt sa pratećim sadržajima javne namjene unutar kojeg će se provoditi kulturni programi kroz sadržaj Art caffe – a te će se Turističkoj zajednici Grada Solina osigurati novi i primjereni prostori unutar kojeg će se moći održavati i manje izložbe. Na vanjskom prostoru uredit će se dječje igralište površine 190 m2 te zelene površine, a postojeći parking će se sanirati i urediti.

Po završetku uređenja Glorijeta, dobit će se potpuno nova, moderna i urbana vizura ovog dijela Grada. Glorijet je jedan u nizu projekata koje provodi Grad Solin, a sufinanciran je EU sredstvima. Ukupna vrijednost projekta je 5.981.986,48 kn, od čega su 4.287.577,63 kn bespovratna sredstva.

Scroll to Top Skip to content