Uz pametne spremnike do čistijeg okoliša

U srpnju 2022. godine Grad Solin je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša osigurao nabavu i ugradbu pametnih spremnika za otpad. Trenutno su ugrađena dva spremnika, jedan se nalazi na Glorijetu, a drugi na šetnici uz rijeku Jadro nasuprot pošte u Zvonimirovoj ulici.

Spremnici su namijenjeni za odlaganje komunalnog otpada, koji pomoću ugrađenog senzora mjere razinu popunjenosti te komprimiraju odloženi otpad (poželjno je ne odlagati staklo, plastiku, opasni otpad poput baterija i slično). Rade na sistemu sunčeve energije pomoću sunčevih panela smještenih na krovištu spremnika. Ovakav tip spremnika potpuno je ekološko rješenje prikupljanja otpada kojim se utječe na nizak ugljični otisak i manje emisije goriva, a s njime se postižu i višestruke uštede. Isti sadrže protupožarni senzor i sigurnosni senzor za otkrivanje ruku, stoga imaju i adekvatne sigurnosne značajke. Spremnici su jednostavni za upotrebu bez zahtjevnog održavanja. Imaju mogućnost ručnog otvaranja te putem nožne pedale.

Osim pametnih spremnika, ugrađeni su i polupodzemni spremnici na tri lokacije za tri vrste otpada (komunalni otpad, papir i karton te plastika i staklo). Zainteresiranim građanima već su podijeljeni  i spremnici tzv. komposteri, pomoću kojih se bio otpad reciklira u kvalitetno organsko gnojivo te se može ponovno koristiti kao kompost u vlastitom vrtu.  Za najmlađe sugrađane i posjetitelje, u parku na Širini i u parku kod Policije, postavljeni su edukativni spremnici kako bi i oni mogli lakše usvojiti načela održivog gospodarenja otpadom.

Ovim putem se apelira na građane i posjetitelje grada Solina da savjesno koriste i čuvaju ugrađenu opremu, da odlažu otpad u spremnike prema pripadajućoj vrsti, a sve u svrhu održivog korištenja i dugotrajnosti. Čuvajmo naš okoliš za nas i buduće generacije.

Scroll to Top Skip to content