Naziv projekta: Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita

Poziv: Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

Korisnik: Grad Split

Partneri: Grad Solin, Lučka uprava Split, Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske ceste d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 96.119.432,37 HRK

Bespovratna sredstva: 81.701.517,48 HRK

Početak provedbe projekta je 27. travnja 2021. g. i traje 32 mjeseca.

Inteligentni transportni sustav (ITS) predstavlja upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa te obuhvaća različite oblike prometa – cestovni, biciklistički, željeznički, pomorski, a njegova implementacija imat će pozitivne efekte na svaki od ovih oblika prometa – od povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu, uključujući i biciklistički javni prijevoz, pa do smanjenja štetnih emisija u okoliš kao posljedica prethodnog.

Realizacijom projekta olakšat će se svakodnevni život svih sudionika u prometu na funkcionalnom prometnom području grada Splita, što obuhvaća administrativno područje grada Splita i grada Solina. Projekt vodi stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja, što je posebice važno za Solin, na čijem se području nalazi „Širina“ – jedno od najopterećenijih raskrižja u Republici Hrvatskoj.

Inteligentni transportni sustav u gradu Splitu sastoji se od sljedećih dijelova:


• implementacija podsustava “Upravljanje prometom – semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom”
• implementacija podsustava “Video nadzor prometnog sustava“
• razvoj i implementacija mobilne aplikacije za informiranje putnika
• implementacija sustava za informiranje vozača putem izmjenjivih prometnih znakova na 2 ključne lokacije
• implementacija podsustava “Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi”
• implementacija podsustava “Sustav za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša“
• uspostava i opremanje Centra za kontrolu i nadzor prometa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Scroll to Top
Skip to content