Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD SOLIN Upravni odjel za komunalne djelatnostii upravljanje prostoromOIB: 40642464411KLASA: 350-02/21-04/1URBROJ:  2180/1-04-01-21-6Solin, 20. prosinca 2021. Temeljem članka 11. …

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina Doznajte više »

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću …

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Solina Doznajte više »

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. do 2027. godine

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD SOLINUpravni odjel za pravne i opće posloveKLASA: 406-01/20-01/01URBROJ: 2180/01-03-01-21-2Solin, 4. veljače 2021. godine Temeljem članka 11. Zakona …

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2021. do 2027. godine Doznajte više »

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina i Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD SOLINUpravni odjel za pravne i opće posloveKLASA: 021-05/21-04/01URBROJ: 2180/01-03-01-21-2Solin, 22. siječnja 2021. godine Temeljem članka 11. Zakona …

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina i Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina Doznajte više »

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD SOLINUpravni odjel za komunalne djelatnostii upravljanje prostorom OIB: 40642464411KLASA: 340-01/19-01/06URBROJ: 2180/1-04-01-20-22Solin, 28.listopada 2020. Temeljem članka 11. Zakona …

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina Doznajte više »

Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAGRAD SOLINUpravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okolišai europske fondove Klasa: 302-02/17-01/0004Ur.br: 2180/01-06-01-20-58Solin, 3. siječnja 2020. godine Na temelju članka 16. Uredbe …

Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine Doznajte više »

Scroll to Top Skip to content