Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin sljednik je ranije gradske tvrtke Zvonimir Solin d.o.o. i Doma kulture Zvonimir osnovanoga 1991. te je od svojih početaka središnje i krovno mjesto kulturne djelatnosti u gradu. Prvotno podržavajući angažman i entuzijazam Solinjana ponajviše u amaterskomu vidu kulturnoga života Zvonimir je pružajući ponajprije logističku potporu usmjeravao i s vremenom oblikovao solinsku kulturnu scenu. Kroz tri desetljeća Zvonimirova se djelatnost profilirala i profesionalizirala u nakladničko-izdavačkom, izložbeno-galerijskom te glazbeno-dramskom vidu, pretvorivši se u ustanovu koja istinski producira solinsku kulturu. Od svoga je osnutka Zvonimir smješten u jedinstvenoj zgradi u samomu gradskom središtu današnjega Solina na adresi Ulica kralja Zvonimira 50.

Jedan od najznačajnijih projekata Zvonimira je mjesečnik Solinska kronika koji kroz punih četvrt stoljeća, od blagdana Male Gospe 1994. uvijek i iznova bilježi solinsku svakodnevicu. Zapisana solinska povijest i svakodnevica postale su naša ostavština za budućnost, postale su baštinom. Kronika je time otkrila svoje poslanje i ostala mu vjerna: ona je nositelj lokalnoga identiteta. Osim Kronike, Zvonimir izdaje i znanstveni časopis za solinske teme Tusculum, koji objavljuje znanstvene i stručne priloge prvenstveno s humanističkog znanstvenog područja uz otvorenost srodnim područjima. Glavni su ciljevi časopisa uz aktualiziranje dosadašnjih rezultata znanstvenih istraživanja vezanih uz Solin, njegovu bogatu prošlost, sadašnjost pa i usmjerenost ka budućnosti istraživanje i onih dijelova povijesti koji nisu »svjetska kulturna baština«, ali su važan dio solinske prošlosti.

Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin od 1996. producira i Solinsko kulturno ljeto, festival je koji je od svojih početaka imao za poslanje na temeljima bogatog kulturnog nasljeđa grada u kojem je nastao, graditi i izgraditi nove kulturne vrijednosti. Kroz više od dvadeset i pet festivalskih ljeta u kojima su producirani nebrojeni glazbeni, dramski, plesni, likovni i književni programi, i sam festival je postao prepoznatljiva kulturna tradicija vlastitog grada, mjesto stvaranja i susreta novih ideja i koncepata. Umjetnici svih profila i estetika koji u festivalskim mjesecima u Solin pristižu sa svih strana svijeta i donose duh kozmopolitizma, susreću se s domaćim umjetnicima koji pred dobronamjernog gosta podastiru najbolje od onoga što čuva naša baštinska škrinja. Interakcija tradicionalnosti i modernosti, oplemenjena poticajnim solinskim ambijentalnim pozornicama, izaziva umjetnički čin koji je uvijek originalan i neponovljiv, koji postavlja pitanja i nudi odgovore, što uostalom i jest poslanje Umjetnosti kao najvišeg dosega ljudskog duha.

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Kralja Zvonimira 50, 21210 Solin
e-mail: info@zvonimirsolin.hr
mrežne stranice: www.zvonimirsolin.hr

URED RAVNATELJA
tel. 021/211-369
e-mail: ravnatelj@zvonimirsolin.hr

URED ZA OPĆE POSLOVE
tel: 021/260-630
e-mail: opci-poslovi@zvonimirsolin.hr

REDAKCIJA SOLINSKE KRONIKE
tel: 021/212-727
e-mail: urednik@zvonimirsolin.hr
e-mail: kronika@zvonimirsolin.hr

RESTAURATORSKA RADIONICA
tel: 021/260-631
e-mail: radionica@zvonimirsolin.hr

SUVENIRNICA
Kralja Zvonimira 69, 21210 Solin
tel: 021/212-198
e-mail: suvenirnica@zvonimirsolin.hr

Godišnja financijska izvješća JUK Solin

Scroll to Top
Skip to content