O VATROGASTVU:

Vatrogastvo Lijepe naše zapisano je službeno od 1863.g. Pune 144 godine ljudska humanost i međusobna ispomoć u nevolji i stradanjima organizirano djeluje na ovim prostorima, prkoseći svim i svakojakim vremenima.

Vatrogasac je osoba koja je obučena za gašenje požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije koje ostvaruju prava na olakšice i povlastice, sukladno propisima.

Vatrogasna postrojba može biti:
1. javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna,
2. postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva,
3. profesionalna vatrogasna društva,
4. postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u gospodarstvu,
5. postrojba za brzo djelovanje (u daljnjem tekstu: intervecijska postrojba).

Od sredine 2000. godine Javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe se financiraju iz lokalne uprave i samouprave, a njihovi osnivači postaju gradovi.

Vatrogasne organizacije u Hrvatskoj su: Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Odjel za vatrogastvo (gdje se nalazi i Glavni vatrogasni zapovjednik RH) te Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske.
Od osnivanja prve vatrogasne službe u Hrvatskoj pa do danas mijenjaju se ljudi, imena zajednica i država, sve popraćeno nevjerojatnom ekspanzijom tehnologije, no deviza i humani vatrogasni slogan „vatru gasi, brata spasi“ uvijek je ostao isti.

 DVD SOLIN
Adresa:Joze Kljakovića Šantića 3, 
21210 Solin
tel/fax: 021 217333
E-mail: d.v.d.solin@st.t-com.hr
 DVD VRANJIC
Adresa: Krešimirova BB, Vranjic
tel. 021 247 427
fax. 021 247 305
http://dvd-vranjic.hr/
e-mail : dvd-vranjic@st.htnet.hr

FOTOGRAFIJE:

Scroll to Top
Skip to content