Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 pokreće postupak javne nabave za radove izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra – uređenje izletišta u Majdanu – sanacija, rekonstrukcija i gradnja građevina te pristupne infrastrukture, evidencijski broj nabave 1/2021.

Predmet nabave nabavlja se u sklopu projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije, „Jadro – izvor života“, kojeg provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i Krš“ zajedno s partnerima Gradom Solinom i Turističkom zajednicom Grada Solina u okviru Poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (referentni broj poziva: KK.06.1.2.02.).

Uz poziv se objavljuje Dokumentacija o nabavi na koju se savjetovanje odnosi sa svim prilozima.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, najkasnije do 25. veljače 2021. godine.

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Scroll to Top
Skip to content