100. dan škole

Stoti dan škole projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Na nacionalnoj razini sedmu godinu za redom ovaj dan obilježava se s namjerom ostvarenja glavnog cilj projekta, a on je okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na nacionalnoj/lokalnoj/međunarodnoj razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi kao dio eTwinning projekta. Dan je zamišljen kao vrijeme provedeno kroz igre i međupredmetne korelacije i aktivnosti.

Učenici 1.a i 1.c razreda Osnovne škole don Lovre Katića, sa svojim učiteljicama Fani Vidović i Ivanom Sedlar obilježile su 100. dan nastave malenih prvašića.
Ovaj zanimljivi projekt odvija se u organizaciji Udruge učitelja razredne nastave Zvono, ali i kao dio eTwinning projekta.

Na satovima hrvatskog jezika smišljale su se i zapisivale riječi koje su u sebi sadržavale riječ STO. Zatim su se od dobivenih riječi stvarale rečenice. Sat matematike odradio se ponavljajući zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10 i zadatke zadane riječima, tako da se u grupama riješe listići (svaka grupa je dobila listić s 20 zadataka). Ukupno su učenici riješili 100 zadataka. Na satu likovne kulture točkom i crtom prikazao se broj 100 te su učenici kolaž papirom izradili vizije vlastitog lika kao stogodišnje osobe. Između svake aktivnosti odradilo se po 25 različitih vježbi (na kraju se odradilo 100 vježbi) čime su djeca održavala pozitivnu atmosferu, a i poznatu krilaticu „u zdravom tijelu zdrav duh“.

Kroz niz provedenih aktivnosti učenici su stekli kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijali su projektno i tjelesno zdravstveno područje koje se integriralo kroz sve nastavne predmete. Kroz socijalna i građanska prava i dužnosti, kao dio zajednice, učenici su razvijali i osvijestili vlastitu kulturološku dimenziju. Koristili su se vođenim igrama i aktivnostima te tako osvijestili osobni i socijalni razvoj unutar zajednice.

  • -Bio je ovo jedan lijep dan prepun igre, zabave i novih učenja, a sve ispunjeno pozitivnom atmosferom i nadom da će i preostali školski dani biti barem dijelom zanimljivi kao ovaj upravo obilježen 100. dan škole – poručili su učenici i učitelji Osnovne škole don Lovre Katića.
  • učiteljica Ivana Sedlar
Scroll to Top