Dobivena lokacijska dozvola za gradnju pročistača pitke vode na izvorištu Jadra

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH, nakon provedene zakonom propisane procedure, izdalo je Vodovodu i kanalizaciji Split (VIK) lokacijsku dozvolu za gradnju pročistača – uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na izvorištu rijeke Jadro.

Gradnju pročistača, strateškog infrastrukturnog projekta Vodovoda i kanalizacije Split ukupne investicijske vrijednosti 133.570.000,00 kuna, sufinancirat će Hrvatske vode u iznosu od 93.499.000 kuna ili 70%, a ostatak VIK putem EBRD-a u iznosu od 40.071.000 kuna.

Ishođenju lokacijske dozvole za projekt kojim će se zadovoljiti standardi propisani direktivama Europske unije o dozvoljenim parametrima mutnoće vode koji sada iznose 4 NTU, a u budućnosti će iznositi svega 0,5 NTU, prethodila je opsežna i zahtjeva priprema kako bi se stvorili ključni preduvjeti da se krene u samu izgradnju pročistača pitke vode za oko 400 tisuća stanovnika 13 općina i gradova Solina, Splita, Kaštela i Trogira, te općina Podstrana, Marina, Okrug, Seget, Klis, Muć, Dugopolje, Lećevica i Šolta.

Do danas su na izvorištu Jadra postavljena dva pilot uređaja koji su dali rezultate nužne za daljnju pripremu dokumentacije, a potom je napravljeno idejno rješenje, studija izvodljivosti sa cost-benefit analizom, zahtjevan elaborat zaštite okoliša za kojeg je provedena zakonom određena procedura, odnosno ishođeno je rješenje da je zahtjev prihvatljiv za okoliš, izrađeni su geomehanički elaborat i geodetska podloga, tehno-ekonomska analiza za izgradnju sunčane elektrane na krovu pročistača zbog samoodrživosti zajedno sa svim suglasnostima HEP-a te su ishođeni i svi posebni uvjeti za dobivanje lokacijske dozvole. Namjera je bila da projekt bude tehnički i ekološki prihvatljiv za okoliš te je napravljena tehnoekonomska analiza za izgradnju solara na krovovima infrastrukturne građevine pročistača.

U ovoj godini već je raspisan javni natječaj za nadzor radova te se planira raspisivanje javnog natječaja za izgradnju samog pročistača, a konačan završetak infrastrukturne građevine pročistača očekuje se u roku od najkasnije dvije godine od početka radova.

Scroll to Top Skip to content