Obavijest o financiranju usluga čišćenja septičkih jama na području Grada Solina

Temeljem Zaključka o financiranju usluga čišćenja septičkih jama na području Grada Solina kojeg je donio gradonačelnik Dalibor Ninčević, obavještavamo sugrađane da Grad Solin preuzima obavezu da će vlasnicima obiteljskih kuća koji uredno izvršavaju svoje obveze prema Gradu Solinu, a koje još uvijek nisu priključene na kanalizacijski sustav, snositi troškove pražnjenja septičkih jama i to tri puta godišnje do iznosa od 500 kuna po svakom pražnjenju, sve do konačnog spajanja na kanalizacijski sustav.

Nastali trošak isplatit će se građanima i kućanstvima u novcu po dostavi dokaza o plaćenom računu za svako pražnjenje septičke jame. Molimo sugrađane da se jave u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom u sobu broj 8.

Scroll to Top Skip to content