Grad Solin partner na projektu „Socioterapijski klub“

Koncem 2021. godine potpisan je ugovor za projekt “Socioterapijski klub” koji je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Poziv ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice.

Nositelj projekta je Udruga za inkluziju “Lastavice” – Split, a Grad Solin je partner. Ukupna vrijednost projekta je 1.072.661,11 kuna, stopa financiranja je 100%, pa ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.072.661,11 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Trajanje provedbe je 24 mjeseca.

Ovim projektom će se odgovoriti na potrebu za organiziranjem sustava koji će kroz različite terapijske aktivnosti omogućiti optimalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i reintegraciju osoba s psihičkim teškoćama na području Urbane aglomeracije Split. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti izvaninstitucijske socijalne usluge kako bi se poboljšalo funkcioniranje bolesnika poslije ili za vrijeme liječenja i ojačale niihove sposobnosti socijalne i radne prilagodbe, pružiti podršku članovima njihovih obitelji kako bi im unaprijedili kvalitetu života,  te povećati kapacitete stručnjaka.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Scroll to Top Skip to content