Grad Solin uveo aplikaciju Transparentno Solin

Grad Solin implementirao je online web aplikaciju Transparentno Solin koja ima za cilj podizanje transparentnosti najvažnijeg gradskog dokumenta – proračuna Grada Solina, a obuhvaća uvid u sve proračunske isplate za 2020. i 2021. godinu sa jedinstvenog računa riznice Grada Solina odnosno isplate Grada Solina i proračunskih korisnika: DV Cvrčak – Solin, Gradska knjižnica Solin, Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin.

Za dobivanje informacija o isplatama iz proračuna dovoljno je u tražilicu upisati podatak o nazivu primatelja nakon čega se prikazuju podaci o svim isplatama za proračunsku 2021. Međutim, web tražilica omogućuje i prikaz dodatnih filtera, gdje postoji mogućnost pretraživanja proračunskih isplata i za 2020. godinu, te po mjesecima, proračunskim korisnicima ili organizacijskim jedinicama.

Web aplikacija Transparentno Solin omogućava detaljan i ažuran pregled građanima i svim zainteresiranim korisnicima u svaku isplatu iz gradskog proračuna i proračunskih korisnika, a u narednom periodu razvojem i nadogradnjom aplikacije omogućit će se i uvid u sve zaključene ugovore i narudžbenice iz Grada Solina i njegovih korisnika proračuna.

Svi zainteresirani aplikaciju Transparentno Solin mogu pogledati na sljedećem linku:

https://transparentno.solin.hr:1443/

Scroll to Top
Skip to content