Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Solina

Grad Solin od 2002. godine provodi izbore za članove vijeća mjesnih odbora na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Od 2019. godine to je i zakonom propisano – jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane mjesne odbore dužne su provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Grad Solin ima osam osnovanih mjesnih odbora: Centar – Solin, Priko vode – Solin, Rupotina – Solin, Srednja strana – Solin, Sveti Kajo – Solin, Kučine, Mravince i Vranjic.
Svi mjesni odbori imaju po sedam članova vijeća od čega je jedan predsjednik i jedan zamjenik.


Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Solina, 16. svibnja 2021.


Scroll to Top Skip to content