IZMJENA RADNOG VREMENA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRADA SOLINA

Novo radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Grada Solina je:

Ponedjeljak, srijeda i petak: 8-15 sati

Utorak, četvrtak: 11-18 sati

Subota: 8-13 sati

Nedjelja i praznici: ZATVORENO

Podsjećamo da se reciklažno dvorište nalazi na na adresi Ulica Joze Kljakovića Šantića 35, Solin. Korisnici reciklažnog dvorišta Grada Solina su fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području grada Solina te ondje odlažu otpad bez naknade uz predočenje računa korisnika usluge i svoje osobne iskaznice. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlagati otpad u reciklažnom dvorištu. Prikupljeni otpad iz reciklažnog dvorišta prikuplja i zbrinjava tvrtka Čistoća d.o.o. Split.

U reciklažno dvorište se mogu odlagati sljedeće vrste otpada:

 • Papir i karton
 • Plastična ambalaža
 • Metalna ambalaža
 • Stakleni ambalažni otpad
 • Otpadni tekstil
 • Krupni (glomazni otpad)
 • Jestiva ulja i masti
 • Stari lijekovi
 • Stare baterije i akumulatori
 • Električna i elektronička oprema
 • Otpadni tiskarski toneri
 • Otpadne gume
 • Problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)

Sve novosti i informacije o reciklažnom dvorištu Grada Solina možete pronaći na sljedećim stranicama:

www.reciklaznodvoriste.solin.hr

www.cistoca-split.hr

www.facebook.com/RDSOLIN

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina financirana je iz Kohezijskog fonda Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Scroll to Top Skip to content