JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom

KLASA: 350-02/20-02/01
URBROJ: 2180/01-04-01-21-35
Solin, 23. veljače 2021. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA 350-02/20-02/01, URBROJ: 2180/01-01-21-34, od 22. veljače 2021. godine), Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina (dalje u tekstu: Prijedlog ID GUP-a) započet će 26. veljače 2021. godine.

2.Javni uvid održati će se u periodu od 26. veljače 2021. do 08. ožujka 2021. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID GUP- biti će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3.Javno izlaganje održati će se 03. ožujka 2021. godine u Domu kulture Zvonimir, Zvonimirova 50, Solin, s početkom u 9:00 sati. Zbog epideomioloških mjera, na javnom izlaganju može prisustvovati maksimalno 25 osoba, a ukoliko bude više zainteresiranih od dopuštenog broja, održati će se i drugo javno izlaganje u 10:00 sati.

4.Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID GUP-a mogu se podnositi do 08. ožujka 2021. godine na adresu: GRAD SOLIN – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Scroll to Top Skip to content