Javni poziv za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Sukladno čl. 35.c. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj: 5/12,10/13,11/13,3/14,7/15,12/15,7/16,3/17,13/17 i 7/20), objavljuje se slijedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore redovitim učenicima i studentima s invaliditetom
s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpore redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s invaliditetom, ako učenik/student i jedan roditelj/skrbnik/udomitelj imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.
 1. 2. KORISNICI POTPORE
  Korisnici potpore su redoviti učenici srednjih škola s invaliditetom i redoviti studenti s invaliditetom s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.
 1. 3. UVJETI DODJELE POTPORE
 2. A. Učenici
  Potporu mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
 • da su građani Republike Hrvatske
 • da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba s invaliditetom
 • da učenici 1. razreda srednje škole imaju prosjek ocjena od 5.-8. razreda osnovne škole od najmanje 3,00
 • da su učenici ostalih razreda srednje škole koji su prethodni razred srednje škole završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,00
 • da nisu, osim iz zdravstvenih razloga ( što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista ), ponavljali razred u srednjoj školi.

B. Studenti
Potporu mogu ostvariti redoviti studenti ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su građani Republike Hrvatske
 • da su osobe s invaliditetom registrirane u RH registar osoba sa invaliditetom
 • da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija,kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih studija
 • da je za studente prve godine studija, prosjek ocjena od prvog do četvrtog razreda srednje škole najmanje 2,50
 • da je za studente ostalih godina studija, prosjek ocjena ( srednja vrijednost ) prethodne godine studija najmanje 2,50
 • da nemaju osim iz zdravstvenih razloga ( što dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika-specijalista), zaostajanja tijekom studija.

4. VISINA POTPORE

Visina potpore za učenike i studente s invaliditetom

 • 600,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola
 • 700,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju u Splitu
 • 900,00 kuna mjesečno za studente u akademskoj godini koji studiraju izvan Splita

Iznos potpore isplaćuje se 10 ( deset ) mjeseci za tekuću školsku/akademsku godinu.

 1. 5. PRIJAVA ZA POTPORU
  Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2020. godine za školsku/akademsku godinu 2020./2021., do kada redoviti učenici i studenti s invaliditetom mogu podnijeti prijavu i priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Obrazac prijave i popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, mogu se preuzeti na internet stranici www.solin.hr

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-562 i 555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 604-02/20-01/03
URBROJ: 2180/01-07-01-20-1
Solin, 8. listopada 2020. godine

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

PRIJAVE/DOKUMENTI

Scroll to Top Skip to content