Javni poziv za subvenciju prijevoza redovitim studentima s područja grada Solina koji studiraju izvan Splita za akademsku godinu 2020./2021.

Sukladno čl. 35.d. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj: 5/12,10/13,11/13,3/14,7/15,12/15,7/16,3/17,13/17 i 7/20), objavljuje se slijedeći:

JAVNI POZIV
za subvenciju prijevoza redovitim studentima s područja grada Solina
koji studiraju izvan Splita za akademsku godinu 2020./2021.

 1. 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela subvencije prijevoza redovitim studentima s prebivalištem na području grada Solina koji studiraju izvan grada Splita.
 1. 2. KORISNICI SUBVENCIJE
  Korisnici potpore su redoviti studenti akademske godine 2020./2021. koji studiraju izvan grada Splita, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina i redoviti su studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija, specijalističkih diplomskih studija i kratkih stručnih studija.
 1. 3. IZNOS SUBVENCIJE
  Prijevoz studentima koji studiraju izvan grada Splita subvencionirat će se u iznosu povratne putne karte (autobusne) na relaciji Split-odredište studiranja-Split, za tri putovanja godišnje (početak i kraj akademske godine, te božićni ili uskrsni blagdani), a isplatit će se uplatom na žiro-račun studenta/korisnika subvencije, uz predočenje putne karte i popunjene izjave.
 1. 4. PRIJAVA ZA SUBVENCIJU
  Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2020. godine, do kada studenti koji studiraju izvan Splita mogu podnijeti prijavu za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza za studente koji studiraju izvan grada Splita za akademsku godinu 2020./2021., te priložiti potvrdu o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu, uvjerenje o prebivalištu i broj žiro-računa studenta/korisnika stipendije.
 2. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
  Obrazac prijave i popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, mogu se preuzeti na internet stranici www.solin.hr

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 021/681-562 i 021/555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 551-12/20-01/04
URBROJ: 2180/01-07-01-20-1
Solin, 8. listopada 2020. godine

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

IZJAVE

Scroll to Top Skip to content