Na solinskim ulicama novih 50 plavih i 50 žutih kontejnera

Čistoća d.o.o. Split obavlja komunalne usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području grada Solina. Osim usluga odvoza miješanog otpada te pometanja, obavljamo i uslugu prikupljanja reciklažnog otpada.

Ovih dana na solinske ulice tvrtka Čistoća u suradnji s Gradom postavit će 50 plavih i 50 žutih kontejnera koje je Grad Solin dobio u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U suradnji s Fondom, ranije su također na području grada postavljeni kontejneri za prikupljanje staklene ambalaže.

U srpnju ove godine s radom je započelo Reciklažno dvorište kojim upravlja Čistoća.
Korisnici Reciklažnog dvorišta su fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području grada Solina.

Građani Solina u Reciklažno dvorište besplatno mogu donositi sljedeće vrste otpada:
· papir i karton
· plastična ambalaža
· metalna ambalaža
· stakleni ambalažni otpad
· otpadni tekstil
· krupni (glomazni otpad)
· jestiva ulja i masti
· stari lijekovi
· stare baterije i akumulatori
· električna i elektronička oprema
· otpadni tiskarski toneri
· otpadne gume
· problematični otpad iz kućanstva (deterdženti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)

Scroll to Top