Nadogradnja aparata za naplatu parkiranja

Dana 10. i 11. 07. 2023. (ponedjeljak i utorak) vršit će se nadogradnja aparata za naplatu parkinga. Za vrijeme radova na svakoj lokaciji na kojoj se trenutno vrši nadogradnja, neće biti moguće kupiti parkirališnu kartu plaćanjem kovanicama. Parkirališnu kartu može se kupiti sms-om ili na aparatu na susjednoj lokaciji u istoj zoni. Nakon nadogradnje aparata (srijeda, 12.07.2023.) korisnici će moći kupiti parkirališnu kartu na svim aparatima uz upisivanje registarske oznake vozila kojeg su parkirali. 

Ovo su upute za kupnju karte na aparatu koje će biti naljepljene na svakom aparatu za kupnju parkirališne karte.

 1. Aktiviranje aparata
 2. Upisivanje registarske oznake:
  • Na ekranu aparata trebala bi se prikazati naredba za unos registarske oznake.
  • Koristeći tipkovnicu, upišite registarsku oznaku vozila.
  • Nakon unosa registarske oznake, pritisnite zelenu kvačicu na tipkovnici za potvrdu.
 3. Odabir satne ili dnevne karte:
  • Na ekranu aparata pojavit će se opcije za odabir karte.
  • Ako želite kupiti satnu kartu, pritisnite tipku “1” na tipkovnici.
  • Ako želite kupiti dnevnu kartu, pritisnite tipku “2” na tipkovnici.
 4. Ubacivanje kovanica i potvrda:
  • Nakon odabira karte, aparat će zatražiti uplatu.
  • Ubacite kovanice u predviđeni otvor
  • Kada ste ubacili sve potrebne kovanice, pritisnite zelenu kvačicu na tipkovnici za potvrdu plaćanja.
Scroll to Top
Skip to content