Najava edukacije o solarnim elektranama

U organizaciji Grada Solina, a uz sufinanciranje Splitsko – dalmatinske županije, dana 13. prosinca 2022. godine (utorak) s početkom u 16.00 sati u dvorani Doma kulture Zvonimir Solin, održat će se edukacija o solarnim elektranama. Stručne službe Grada Solina uočile su potrebu za održavanjem ovakvog tipa edukacije u svrhu informiranja građana o uvjetima i mogućnostima ugadnje alternativnih izvora energije, a uslijed porasta cijena energenata i poremećaja u opskrbi energijom, objavljenih poziva za sufinanciranje te upita građana.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno te je namijenjeno svim građanima koji žele znati više o korištenju potencijala sunčeve energije, u svrhu ugradnje vlastite solarne elektrane ili zbog potrebe radnog mjesta.

Kako bi se što bolje prilagodili novitetima i promjenama koje donosi tranzicija na obnovljivu energiju, nužno je razvijati pismenost o predmetnoj tematici. Tijekom edukacije biti će predstavljeni najvažniji elementi planiranja, projektiranja, ugovaranja, ugradnje i korištenja sunčanih elektrana. U okviru navedenog, bit će predstavljen zakonodavni okvir i dostupni izvori sufinanciranja, te svi preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni za ugradnju sustava. Pozivamo sve zainteresirane građane da sudjeluju u ovoj besplatnoj edukaciji!

Scroll to Top Skip to content