Najava radionica „ Izazovi turističke interpretacije arheološkog lokaliteta: Dodiri, zvukovi, boje, mirisi i okusi Salone“

U organizaciji Turističke zajednice grada Solina, a u partnerstvu s Arheološkim muzejom u Splitu u vrtu Tusculum održat će se radionice pod nazivom „ Izazovi turističke interpretacije arheološkog lokaliteta: Dodiri,  zvukovi, boje, mirisi i okusi Salone“

Predavač i moderator radionica je Željko Trezner.

Svrha i ciljevi edukacije:

Turistička interpretacija arheoloških lokaliteta je zbog njihovog karaktera sama po sebi velik izazov. Osim toga, svaki arheološki lokalitet je bremenit svojim posebnostima koje rijetko dopuštaju jednostavnu primjenu već viđenih rješenja. To sve svakako vrijedi i za Salonu. S druge strane, pritisak sve zahtjevnijih turista i novih tehnologija u interpretaciji baštine stvaraju nove probleme, ali i prilike u turističkoj interpretaciji arheoloških lokaliteta. Iako interpretacija za masovne korisnike postaje sve više virtualna, tako ona za probrane i zahtjevne skupine postaje sve više realna. Zbog toga je nužno povezivanje raznih dionika uz tradicionalne djelatnosti u turizmu (ugostiteljstvo i posredovanje), a koji mogu u području poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda (mirisi i okusi), kreativnih industrija (dodiri, zvukovi i boje), te raznih izvedbenih umjetnosti (zvukovi i boje) snažno doprinijeti interpretaciji arheološkog lokaliteta. Međutim, taj se proces mora razviti na razumijevanju osnovne ideje povezivanja, ali i na sustavu vrijednosti koji se temelji na partnerstvu. Zbog toga se u ovoj seriji radionica najprije prikazuje teorijska osnova za razvoj novih pristupa turističke interpretacije arheoloških lokaliteta, a potom utvrđuje glavne izazove i prilike za dionike u Saloni, te se na kraju utvrđuju glavni pravci budućeg zajedničkog djelovanja zainteresiranih dionika.

Potencijalni sudionici:

Svi dionici koji na bilo koji način već participiraju u upravljanju i turističkoj interpretaciji Salone, te svi zainteresirani stanovnici Solina koji se žele uključiti u turističku ponudu Salone: vlasnici zemljišta, poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda, umjetnički i drugi obrti, predstavnici raznih kreativnih industrija, umjetnici…

Teme koje obuhvaća edukacija i okvirni program:

Utorak 29.6.2021., 19:00- 21:15 h, vrt Tusculum

• Uvodnih 60 minuta: teorijski okvir za razvoj novih pristupa turističke interpretacije arheoloških lokaliteta, a na primjeru Salone

• Sljedećih 60 minuta: polu-strukturirana rasprava o izazovima i prilikama za prisutne dionike u Saloni

Utorak 6.7.2021., 19:00-21:15 h, vrt Tusculum

• Prvih 60 minuta: predstavljanje i analiza ideja, inicijativa, projekata, proizvoda za Salonu od strane sudionika

• Sljedećih 60 minuta: sinteza rasprave i predstavljenih ideja s utvrđivanjem glavnih pravaca budućeg zajedničkog djelovanja zainteresiranih dionika

U slučaju kiše radionice će se održati u hotelu Salona Palace.

Prethodna najava za radionicu je potrebna a može se izvršiti najkasnije do 25. 06. 2021. putem maila tz@solin-info.com ili na tel. 021/210048. Nakon potvrde o primitku prijave od strane TZ, prijava se smatra važećom.

Scroll to Top Skip to content