Nakon završene treće faze projekta “Grad u tvom mjesnom odboru”, na jesen se planira i četvrta

U kolovozu 2021. godine, započeo je projekt “Grad u tvom mjesnom odboru” s ciljem uključivanja građana u aktivniju suradnju s gradskim službama i to na način da se rješavaju problemi za koje građani smatraju da će njihovo rješavanje poboljšati kvalitetu života u njihovom mjesnom odboru.

Treća faza obilazaka mjesnih odbora ove godine započela je u svibnju, a završila je ovog utorka, 18. srpnja kada je gradonačelnik Dalibor Ninčević sa predstavnicima gradskih službi posjetio dva mjesna odbora, Mravince i Kučine.

Dobar je trenutak za osvrnuti se unazad, na sve ostvareno, planirano, dogovoreno, ali i na ono što još nije riješeno. Kad se podvuče crta, mogu sa zadovoljstvom konstatirati – više sam nego zadovoljan. U prvom redu odazivom građana koji je iz susreta u susret samo rastao. To mi govori da je dobrobit otvorene i izravne komunikacije itekako prepoznata, na obostrano zadovoljstvo.

Do jeseni i novih razgovora uživo nastojat ćemo riješiti manje komunalne probleme koji ne iziskuju puno vremena. S druge strane, ono što traži vrijeme i različite procedure ovim smo susretima uspjeli razjasniti i približiti problematiku rješavanja građanima, posebice po pitanju kanalizacije. To je tema koja je često bila predmet razgovora, a sad konačno svi postajemo svjesniji da će realizacijom projekta Aglomeracija Split – Solin konačno sva preostala kućanstva dobiti mogućnost spojiti se na kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu – rekao je gradonačelnik Ninčević.

Slijedom pozitivnih rezultata, komentara, prijedloga, konstruktivnih primjedbi, uključenosti građana koja je nakon svakog susreta bila u porastu još jednom je potvrda kako je projekt “Grad u tvom mjesnom odboru” zaživio na pravi način.

Fotografije: Susreti s građanima u MO Rupotina, MO Centar, MO Priko Vode, MO Srednja Strana, MO Vranjic, MO Sveti Kajo, MO Mravince i MO Kučine

Scroll to Top
Skip to content