Nova info ploča na ulazu u Salonu

Velika ploča s kartom antičke Salone koja je više od dvadesetak godina stajala na ulazu u salonitanski kompleks, zamijenila je nova.
Ploča dimenzija dva metra za četiri metra je plod je uspješne suradnje Turističke zajednice grada Solina i Arheološkog muzeja u Splitu. Pored nove info ploče, koja se nalazi na samom ulazu u Manastirine, uskoro će se postaviti još jedna ploča na kojoj će se moći iščitati radno vrijeme i pravila ponašanja unutar samog lokaliteta. Iste ploče će se postaviti i kod amfiteatra. Dva info panoa naći će svoje mjesto, i to po jedan, kod zgrade muzeja u Tusculumu te kod lokaliteta Šesnaest sarkofaga (na putu od Kapljuća prema gradskim vratima Porta Caesarea).
Osim info ploča u tijeku je postavljanje i novih putokaza na širem području antičkog lokaliteta Salone.

Scroll to Top Skip to content