OBAVIJEST STRANKAMA O RADU GRADSKE UPRAVE

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze koronavirusom Covid – 19, rad gradske uprave Grada Solina od 2. rujna 2020. godine organizira se na sljedeći način:

– rad službenika i namještenika organizira se u smjenama od 7.00 do 13.00 i od 13.30 do 19.30 sati

– stranke mogu komunicirati sa službenicima telefonom ili elektroničkom poštom

– blagajna i protokol ne rade do daljnjeg (sve dok se ne poboljša epidemiološka situacija), a pošta se može dostavljati isključivo preko poštanskog ureda

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr. pravnik

Scroll to Top
Skip to content