Obavijest za odlaganje božićnih drvaca

Obavještavamo građane kako je započelo sakupljanje božićnih drvaca na području Grada Solina koje će trajati do petka, 13. siječnja 2023. godine.

Molimo sugrađane da drvca odlože uz kontejner komunalnog otpada ili na mjesta gdje su bili kontejneri komunalnog otpada kako bi djelatnici Vlastitog pogona u suradnji s tvrtkom Čistoća  d.o.o. sakupili iste. S lokacija odlaganja drvca će se kamionima odvoziti na kompostiranje i recikliranje.

Scroll to Top Skip to content