Obavijest za prodaju proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svi sveti i Dana spomena na mrtve

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Solin, 19. listopada 2021. godine

O B A V I J E S T

Svim zainteresiranim za prodaju proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svi sveti i  Dana spomena na mrtve

PREDMET OBAVIJESTI

U zakup se daju stolovi (prodajna mjesta) smješteni u gradskom parku na ulazu u grad Solin-Zvonimirova ulica.
Stolovi se daju u zakup od 30. listopada do 2. studenog 2021. godine.
Radno vrijeme za stolove (koji se daju u zakup) je od 7.00 do 18.00 sati.
Na stolovima se smiju prodavati samo proizvodi za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica povodom blagdana Svi sveti i Dana spomena na mrtve (cvijeće, cvjetni proizvodi, i sl.)

ZAHTJEV

Zahtjev za zakup stolova mogu dati sve pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom i posebnim propisima mogu obavljati djelatnost prodaje navedenih proizvoda. Kao dokaz dužni su priložiti izvod iz Sudskog registra, presliku Obrtnice, odnosno iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
Zahtjevi moraju biti dostavljeni na protokol Grada Solina, Stjepana Radića 42, 21 210 Solin najkasnije do 28. listopada 2021. godine do 12.00 sati (osobno ili poštom).

Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon 021/681-550.

GRAD SOLIN  

Scroll to Top Skip to content