Održana edukacija o održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti

U sklopu projekta U službi humanosti, danas je održana edukacija dionika na projektu o održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti.

Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

„Ključ održivog razvoja je u ostvarenju javno civilnog partnerstva, a Grad Solin posljednjih nekoliko godina intenzivno radi na tome da ostvari što bolju suradnju s lokalnim i poslovnim sektorom kako bi se adekvatno i pravovremeno strateški rješavali lokalni problemi i zadovoljile potrebe građana“, istaknula je Marijana Pavičić Pera, viša stručna suradnica za projektiranje i gradnju iz Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i EU fondove Grada Solina koja je i održala spomenutu edukaciju. “Efikasnim korištenjem energije u kućanstvu štedimo novac, a većinu energije može se uštedjeti samo promjenom ponašanja. Redovito održavanje instalacija i kućanskih uređaja, odvajanje otpada po komponentama i odlaganja istih u spremnike na zelenim otocima i u reciklažnom dvorištu, racionalno korištenje rasvjete, korištenje digitalnih alata umjesto papira, samo su neki od načina kako možemo doprinijeti održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti,“ napomenula je.

Cilj projekta je riješiti problem nemogućnosti odgovora na rastuće potrebe za pružanjem socijalnih usluga na području Grada Solina i Općina Klis, Dugopolje i Muć: pomoć u kući, boravak za starije osobe i organizirano stanovanje.

Vodeći partner ovog projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Solin, a provodi se u suradnji s Gradom Solinom i Centrom za socijalnu skrb Split, podružnica Solin. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.618.572,83 kuna, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija. Projektne aktivnosti su predviđene do početka svibnja 2023. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Solina.

Scroll to Top Skip to content