Održana konferencija “(P)održimo baštinu!” u okviru projekta HeritageREVIVED

Konferencija “(P)održimo baštinu!” na temu održivog upravljanja kulturnom baštinom, s naglaskom na valorizaciju i mogućnosti integracije kulturne baštine u manjim gradovima, ali i na periferijama, u društvenu i turističku ponudu destinacija održana je u Ljubuškom.

Konferencija je održana u sklopu projekta “HeritageREVIVED – Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja“, koji se financira sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Vrijednost projekta je 1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje. Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri: Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Općina Ulcinj (Crna Gora).

Na konferenciji su predstavljeni uspješni modeli upravljanja kulturnom baštinom koji su po završetku investicijske faze, najčešće financirane sredstvima EU, uz radove na obnovi i prezentaciji same baštine zahtijevali izgradnju i ulaganje u upravljačke kapacitete te senzibiliziranje krajnjih korisnika.

Cilj konferencije bio je doprinijeti izgradnji kapaciteta za menadžment u kulturi koji baštini može osigurati dugoročnu održivost i interes različitih javnosti. Događanje je bila prilika da se razmijene iskustva o izazovima s kojima se suočavamo i ukaže na primjere dobre prakse.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Grada Solina i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.

Scroll to Top Skip to content