Otvorene ponude za izvođača radova za Glorijet

Danas su otvorene pristigle ponude za izvođača radova za Glorijet. 

Realizacija ovog projekta odnosi se na uklanjanje postojećeg objekta i izgradnju novog u kojem će biti smješten art caffe, uredi za turističku zajednicu, info punkt, uređenje parkinga, nove zelene površine i sadržaji za djecu.

Glorijet je jedan u nizu projekata koje provodi Grad Solin, a sufinanciran je EU sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta je 5.981.986,48 kn, od toga su 4.287.577,63 kn bespovratna sredstva.

Scroll to Top Skip to content