Radovi u Svetom Kaju: Proširenje i rekonstrukcije raskrižja

U tijeku su radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Dudini i Sv. Nikole u Svetom Kaju. Rekonstrukcijom Ulice svetog Nikole predviđeno je proširenje ceste i to obje vozne trake na 2,75 metra te dogradnja nogostupa širine 1,5 metar. Trenutno se izvode radovi proširenja ulica, kao i rušenje dotrajalih postojećih potpornih i ogradnih zidova i izgradnji novih.

Najvažniji dio rekonstrukcije odnosi se na proširenje opasne krivine na raskrižju, odnosno, spoju ulica Dudini, svetog Nikole s Ulicom solinske mladeži, gdje će se dobiti veća preglednost dogradnjom nogostupa za sve sudionike u prometu. Uz navedene radove izvršit će se i skidanje gornjeg, starog, sloja ceste te će se postaviti novi asfalt i nova javna rasvjeta, a riješit će se i oborinska odvodnja ceste. Dužina cijelog zahvata iznosi 107 metara. Ukupna vrijednost radova, koji su započeti krajem mjeseca travnja, je 1.200.000,00 kn s PDV-om, a rok izvođenja radova je 60 dana.

Scroll to Top Skip to content