Svečanom dodjelom nagrada završio 7. Međunarodni kongres povijesnih gradova

U periodu od 19. do 22. listopada, u Solinu se odvijao sedmi po redu Međunarodni kongres povijesnih gradova u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Grada Solina i hotela President Solin. Odlukom stručnog žirija dodijeljene su nagrade i to međunarodna kulturno turistička nagrada “Plautilla” za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda.

Dobitnici nagrada su sljedeći:

NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD

Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine. Plaketa sa zlatnim znakom: Turistička zajednica grada Sinja za kulturno turistički proizvod „Predstava: Opsada Sinja 1715“.

POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA

Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno povijesne baštine.
Plaketa sa zlatnim znakom: Muzej vučedolske kulture za projekt „Muzej vučedolske kulture“.

NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI ITINERER

Nagrada se dodjeljuje za itinerere koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.
Plaketa sa zlatnim znakom: Aurora Colapis d.o.o. za kulturno turistički itinerer „ Žitna lađa“.

NAJBOLJI STRUČNI RAD STUDENTA I MENTORA

Temeljem ocjena recenzenata za pisane radove i ocjene usmene prezentacije od stručnog žirija dobitnici nagrade Plautilla za najbolji stručni rad studenta i mentora u domeni valorizacije kulturne baštine su sljedeći:

Plaketa sa zlatnim znakom te novčana nagrada od 5.000,00 kn dodjeljuje se studentu Iliji Horstu Dugandžiću sa Zagrebačke škole ekonomije i managementa uz mentorstvo MSc MBA Matee Hanžek, predavač za rad: Stvaranje baroknih iskustava: Slučaj povijesnog festivala Giostra u Poreču

Plaketa sa srebrnim znakom te novčana nagrada od 3.000,00 kn dodjeljuje se studenticama Jeleni Špika i Ani Sičenici sa Ekonomskog fakulteta iz Splita uz mentorstvo prof.dr.sc. Lidije Petrić za rad: Inovativni pristup valorizaciji i upravljanju povijesnim lokalitetom rimskog vojnog logora Burnum

Plaketa sa brončanim znakom te novčana nagrada od 1.000,00 kn dodjeljuje se studenticama Neri Janković i Santi Duvnjak sa Filozofskog fakulteta iz Zagreba uz mentorstvo dr.sc. Dina Demichelia, doc. za rad: Idejna prezentacija arheološkog lokaliteta Resnik s ciljem popularizacije arheološke baštine i turističke valorizacije.

Čestitamo svim nagrađenima, posebice ovim mladim ljudima koji su najbolji promicatelji turizma i kulture sa željom da i dalje ostanu ovako kreativni i inovativni!

Fotografije: Jakov Teklić

Scroll to Top Skip to content