Udruga „Moje dijete“ Solin nizom aktivnosti obilježila Dane otvorenih vrata udruga

U sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga koja se ove godine održavala od 6. do 8. lipnja s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici svoja je vrata otvorila i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete“ Solin. Zaposlenici udruge, fizioterapeut – senzorni terapeut te radni i likovni terapeut održali su dva sata individualnog rada s korisnicima, a zainteresirani građani imali su prilike doznati više o radu i terapijskim uslugama koje ova Udruga pruža te se upoznati s pravima iz socijalne skrbi kao i usluzi pomoćnika u nastavi i osobnim asistencijama. Stariji korisnici sudjelovali su u kulinarskoj radionici koju je predvodila radna terapeutkinja Filipa Dadić, a čitav niz aktivnosti popraćen je izložbom likovnih radova korisnika.

Udrugu je ovom prilikom posjetio i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević koji se družio s korisnicima, a potom poslušao izlaganje održano u prostorijama obližnjega Teatrina. Riječ je o predstavljanju rezultata evaluacijskih upitnika i istraživanja provedenih unutar fokus grupa za roditelje starijih i mlađih korisnika usluga udruge na temu „Terapijske usluge i dostupnost socijalnih usluga djeci s TUR i OSI“. Ispitivanje je provedeno u sklopu Temeljne sustavne podrške koju financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a rezultate je predstavila psihologinja Karla Babić koja je zajedno sa socijalnom radnicom Željkom Balić-Čaljkušić sudjelovala u provedbi istraživanja.

Cilj ovog ispitivanja bio je dobiti uvid u potrebe roditelja i njihove djece s teškoćama u razvoju (TUR) i osoba s invaliditetom (OSI) kako bismo u budućnosti razvijali naše terapijske usluge u skladu s potrebama naših korisnika te kako bi ispitali nedostatak socijalnih usluga na lokalnom području – kazala je psihologinja Babić na samom početku izlaganja.

Prikupljanje podataka provodilo se tijekom travnja i svibnja ove godine, a upitnik je popunilo 53 roditelja djece s TUR i OSI, članova udruge „Moje dijete“. Svakako treba naglasiti da su sudjelovali roditelji djece različite kronološke dobi i različitih poteškoća, a pitanja na koja su odgovarali odnosila su se na korištenje terapijskih usluga i potrebe koje imaju. Osim toga pružena im je mogućnost da iznesu prijedloge za eventualno unapređenje i poboljšanje rada Udruge – objasnila je Babić dodajući kako je uz anketni upitnik provedeno i istraživanje na dvije fokus grupe oformljene prema dobi djeteta.

Prva grupa obuhvatila je roditelje djece u dobi od 0 do 12 godina, a druga roditelje djece starije od 12 godina. Fokus grupe također su odgovarale na pitanja vezana uz korištenje terapijskih usluga te o zadovoljstvu primljenim uslugama kao i potrebama za dodatnim terapijama. Dio pitanja odnosio se i na potrebe za socijalnim uslugama te na mogućnostima unapređenja sustava socijalne skrbi.

Istraživanje provedeno u prvoj fokus grupi pokazalo je kako za djecu školske dobi nedostaje besplatnih terapijskih usluga koje mogu ostvariti putem rješenja Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, a roditelji su posebno istaknuli i nedostatak pružatelja socijalnih usluga npr. psihosocijalne podrške za djecu stariju od 7 godina. Nadalje, istaknut je nedostatak socijalnih usluga za odrasle osobe s invaliditetom kad završe redovno školovanje te nedostatak cjelodnevnih i poludnevnih boravaka.

Kada su u pitanju rezultati istraživanja provedenog u drugoj fokus grupi roditelji su istaknuli kako im nedostaje odmor od skrbi, odnosno određeni vikend programi, suradnja s volonterskom mrežom i osobna asistencija, a posebno su zabrinuti za zbrinjavanje svoje djece u slučaju njihove bolesti ili smrti.

Izlaganju su nazočili Milena Drlje, mag.soc.rada, predstojnica Županijske službe Splitsko-dalmatinske županije, voditeljica Područnog ureda Split, Lovrana Roguljić, mag.iur. voditeljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područni ured Solin, prof. Snježana Čotić, ravnateljica COO Juraj Bonači te roditelji i predstavnici udruga s ovog područja čije je djelovanje usmjereno na brigu o djeci s TUR i OSI. Po završetku predstavljanja okupljeni su razgovarali o zaključcima provedenog istraživanja, problemima s kojima se susreću te mogućnostima za njihovo rješavanje.

Tu ključnu ulogu ima država koja mora uvesti temeljiti pristup ovom problemu jer se već godinama zanemaruje činjenica da je sve više djece s TUR i OSI te da sustav ne može adekvatno odgovoriti na sve veće potrebe. Ključni problem predstavlja nedovoljan broj školovanih stručnjaka te nedostatak prostornih kapaciteta stoga usluge koje se provode putem udruga predstavljaju dopunu navedenih nedostataka – zaključili su sudionici rasprave.

Na kraju svakako treba istaknuti i to da Udruga „Moje dijete“, osim u Danima otvorenih vrata, redovito sudjeluje i u manifestaciji Hrvatska volontira koja se ove godine obilježavala od 22. do 25. svibnja. Riječ je o manifestaciji koja ima za cilj istaknuti potencijal volontiranja za društveni razvoj, potaknuti građane i organizacije da se uključe u društveno korisne aktivnosti te promovirati vrijednost volontiranja kao građanske vrline. Tim povodom je 23. svibnja ispred prostorija udruge upriličeno druženje s vatrogascima INA vatrogasni servisi d.o.o. PVP INA Solin te s prijateljima iz samostana Sv. Rafael i Dječjeg vrtića „Škrinjica“ iz Solina.

Udruga se predstavila i na 27. Danima volonterstva i solidarnosti koje je 18. svibnja organizirao Regionalni volonterski centar Split – udruge MI u splitskom parku Đardin, a samo nekoliko dana kasnije, 22. svibnja, upriličena je i  Humanitarna tombola za potrebe rehabilitacije korisnika udruge. Tombola je oodržana u solinskom kafiću Shpitza, a  organizirali su je studenti Ekonomskog fakulteta Split koji u udruzi „Moje dijete“ odrađuju stručnu praksu kolegija Društveno korisnog učenja.

Marijana BATARELO-JELAVIĆ, Solinska kronika

Foto: Jakov Teklić

Scroll to Top
Skip to content