Uključivanje građana u planiranje Proračuna za 2023. godinu

Grad Solin i ove godine omogućuje svojim građanima direktno sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za 2023. godinu. Nakon uspješno implementiranog projekta “Grad u tvom mjesnom odboru” i prikupljenih preko 300 prijedloga građana, Grad Solin i u 2023. godini nastavlja s uključivanjem građana u planiranje i korištenje proračunskih sredstava.

Prijedlogom proračuna za 2023. godinu za realizaciju prijedloga građana putem participativnog budžetiranja planirana su sredstva u iznosu od 79.600 Eura.

Kako građani mogu dostaviti svoje prijedloge?

Građani mogu svoje prijedloge poslati do zaključno 16.12.2022. godine do 16:00 sati godine na sljedeće načine:

Koje projekte građani mogu predložiti?

  • male komunalne radove na područjima mjesnih odbora s ciljem podizanja kvalitete života građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. Mali komunalni radovi obuhvaćaju uređenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, nogostupa, stepeništa, prolaza, postavljanje zaštitnih ograda, izgradnju zidića, parkova i dječjih igrališta, postavljanje komunalne opreme poput klupa za sjedenje, uređenje kolnika i parkirališta, dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, nerazvrstanih cesta, postavljanje vertikalne (postava prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) i horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku (cesti, voznoj površini) kao što su pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi i sl.), svjetlosne signalizacije – postavljanje semafora, treptača i pripadajuće opreme te javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina.

Sve pristigle prijedloge obradit će stručne službe Grada, na način da će: načelno potvrditi mogućnost obavljanja predloženog zahvata i potvrditi nadležnost za zahvat, napraviti uvid u prostorno – plansku dokumentaciju po pitanju utvrđivanja vlasništva, u slučaju potrebe napraviti i očevid na terenu, ovisno o strukturi samog prijedloga, izvršiti procjenu vrijednosti predloženog zahvata te definirati potrebne tehničke pripreme dokumentacije i sve ostale aktivnosti potrebne za realizaciju prijedloga.

Iznos sredstava za participativno budžetiranje?

Predviđeni budžet za realizaciju predloženih malih komunalnih radova u prijedlogu proračuna gradonačelnika za 2023. godinu je 79.600 Eura.

Ovom prilikom pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge, ideje i sugestije, te naglase što je potrebno izgraditi, urediti u svome mjesnom odboru, ali pokrenuti i druge aktivnosti za koje smatraju da su prioritetne i najnužnije.  

Zahvaljujemo svim građanima na sudjelovanju u planiranju proračunskih sredstava!

Obrazac možete preuzeti u nastavku:

Scroll to Top Skip to content