Usvojena Strategija razvoja grada Solina

Na 23. sjednici Gradskog vijeća grada Solina održanoj u ponedjeljak 29. lipnja 2020. jednoglasno je usvojen strateški dokument koji određuje razvoj grada Solina – Strategija razvoja grada Solina do 2025.

Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine je ključni dokument kojim se određuje smjer razvoja grada s krajnjim ciljem omogućavanja kvalitetnijeg života.

Solinskim vijećnicima Strategiju je prvo predstavio gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević, a potom izrađivači Strategije s Ekonomskog fakulteta u Splitu, predvođeni izv.prof.dr.sc. Vinkom Muštrom, a kojima su tehnička i operativna podrška pri prikupljanju podataka u izradi Strategiji bili članovi Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove grada Solina.

– Sam proces izrade Strategije proveden je uvažavajući principe holističkog i inkluzivnog pristupa – kazao je u uvodu prof.dr.sc. Vinko Muštra dodavši kako Strategija obuhvaća cjelovitu, detaljnu i objektivnu analizu stanja s ciljem prepoznavanja ključnih razvojnih potencijala, ali i slabosti, prilika i prijetnji na putu razvoja.

Strategija razvoja grada Solina, predstavlja planiranje razvoja na lokalnoj razini, a usklađena je sa strategijama razvoja više razine i to županijskoj, nacionalnoj i konačno na EU razini. Isto tako usklađena je i sa sektorskim strategijama, jer je nužna koordiniranost razvoja na svim razinama administrativnog ustroja države, kao i usklađenost s identificiranim ključnim gospodarskim granama i interesima države odnosno županije.

Kao i svaki strateški dokument, tako i strategija razvoja grada Solina prati određene metodološke smjernice. Nakon što je kroz Strategiju napravljen kvalitetan i realan snimak postojećeg stanja, indetificirani su prednosti i problemi grada Solina te izrađen strateški okvir za razvoj koji obuhvaća viziju, ciljeve i prioritete razvoja grada.

– U provedbi Strategije razvoja ključnu ulogu u koordinaciji svih dionika ima Grad Solin, jer će biti nužno pratiti provedbu, kontinuirano nadopunjavati i unaprjeđivati Strategiju. Strategija nije i ne smije biti dokument jednog tijela jedinice samouprave, već dokument svih stanovnika našeg Grada kao oblik onog što se želi promijeniti, unaprijediti i postići u narednom periodu – kazao je gradonačelnik Ninčević dodavši kako je ključno je da svi dionici prepoznaju da se samo zajedničkim djelovanjem može ostvariti vizija ove Strategije.

 – Grad Solin je izvorište hrvatske nacionalne kulturne i vjerske baštine i održivog razvoja u kojem će sigurni građani, kroz osiguranje inovativnog i inkluzivnog okruženja moći osigurati učinkovito i djelotvorno aktiviranje svih potencijala s ciljem njegovanja kvalitete rada i života, svojih stanovnika, posebno djece, mladih i obitelji – zaključio je gradonačelnik Ninčević.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja prve točke dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine gradonačelnik Ninčević zahvalio se svima koji su koordinirali i sudjelovali u izradi Strategije, ključnog dokumenta za razvoj Grada Solina.

Scroll to Top