Vijeća za prevenciju kriminaliteta: Pregled sigurnosnih pokazatelja od 1.1. do 30.6. 2021.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period od 1.1. do 30.6.2021.

Prevencija kriminaliteta i svih oblika neprihvatljivog ponašanja, svrhovita je i uspješna samo onda kada proizlazi iz integralnog pristupa svih aktera društvenog života u sinergiji sa građanima. Cjelovit pristup problemu kriminaliteta izazov je zajednice u krizno, a posebno u post krizno vrijeme obilježeno posljedicama gubitka radnog mjesta, ograničenih perspektiva i povećanih napora u osiguranju ranije dostignute kvalitete življenja.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora.

Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga  za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama. 

Scroll to Top Skip to content