Vijeća za prevenciju kriminaliteta: Pregled sigurnosnih pokazatelja od 1.1. do 30.9. 2021.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period 1.1.-30.9.2021.

Statistički pregled neprihvatljivih ponašanja/kriminaliteta po mjesnim odborima i usporedba za isti period tri kalendarske godine, uz informaciju građanima podloga je i za društvena istraživanja koja bi se provodila na teme povezane sa COVID krizom i kvalitetom životnog okruženja.

Relativna statistička stabilnost (manje oscilacije sa zadržanim trendom ukupno manjeg broja neprihvatljivih ponašanja u promatranim kategorijama ) nikako ne smije zavarati. Naime, iako je statistička slika dobar argument za raspravu, subjektivni osjećaj sigurnosti kod građana i gostiju u mnogome je povezan sa dostupnošću informacija, transparentnošću i dostupnošću institucija na lokalnoj razini, komunalnim redom i razinom kulture življenja lokalne zajednice koja se očituje i u odnosu prema javnim i privatnim površinama.
Zaključnu sliku grada, uz istaknutu ulogu institucija na lokalnoj razini, u značajnom kreiraju njegovi građani svojim odnosom prema naslijeđenim vrijednostima iz povijesti, baštine, kulture življenja.

Scroll to Top Skip to content